Rate this post

تیم تحریریه سوشالتو ترجمه این مقاله را انجام داده است.

روش شناسی

1 ComScore Survey، ایالات متحده، خرید الهام گرفته 2021، به سفارش Pinterest، فوریه 2021.

2 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ 18 ژوئیه 2021 – 18 اوت 2021 در مقایسه با 18 ژوئیه 2020 – 18 اوت 2020؛ در میان نسل‌های مشخص شده از نسل Z (سنین 18 تا 24 سال)، هزاره‌ها (سنین 45 تا 54 سال)، یا بیبی بومرها (سنین 55 تا 65 سال و بالاتر)

3 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ نسل Z (18-24 سال)

4 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ هزاره ها (25-44 ساله)

5 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ نسل X (45-54)

6 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ بومرها (سن 55-65+)

7 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ نسل Z (18-24 سال)

8 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ هزاره ها (25-44 ساله)

9 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ نسل X (45-54)

10 داده جستجوی داخلی Pinterest؛ جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ بومرها (سن 55-65+)

11 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ 7 فوریه 2021 تا 7 مارس 2021

12 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ نسل Z (18-24 سال)

13 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ هزاره ها (25-44 ساله)

14 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ نسل X (45-54)

15 داده های جستجوی داخلی Pinterest. جهانی؛ سپتامبر 2021 نسبت به سپتامبر 2020؛ بومرها (سن 55-65+)

منبع

Pinterest و Campspot با هم همکاری می کنند تا بهترین ترندهای سفر تابستان را برای شما ارائه دهند.
حتما بخوانید
به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.